Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - KAMPUS

2. 11. 2018 22.36

Na počátku listopadu byla úspěšně instalována dvě díla ze zakoupené kolekce mistrových děl v Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Dílo „Kniha života“  bylo umístěné do moderního interiéru Vědecké knihovny UJEP. Druhé dílo „Závoj“ bylo instalováno do prostoru Červené auly UJEP-.

http://www.ivanzalesky.eu/dilo/381/zavoj

http://www.ivanzalesky.eu/dilo/380/kniha-zivota

Propojením moderní architektury s lyricky ztvárněnými díly současného umění tímto vznikla unikátní výtvarná kompozice. Okouzlující díla akad. sochaře Ivana Záleského dotvářejí v moderních prostorách univerzitního kampusu nenahraditelný životní odkaz současné i budoucí generaci studentů a všem, kteří do těchto prostor zavítají. Díla svým umístěním budou navždy vybízet k zastavení, inspiraci a zamyšlení.

 

Zvláštní poděkování věnujeme panu rektorovi Univerzity J. E. Purkyně doc. RNDr. Martinu Balejovi, Ph.D.; panu prorektorovi pro rozvoj a kvalitu PhDr. Jaroslavu Zukersteinovi, Ph.D., a rovněž paní kancléřce Mgr. Janě Kasaničové. Je nezapomenutelným počinem, když se noblesa a profesionalita těchto tří ústeckých patriotů a zástupců významné severočeské univerzity snoubí se zájmem o umění význačného českého umělce. Vážíme si nesmírně krásné spolupráce s vedením UJEP a vzdáváme hold osvíceným projektům a podpoře všeho, co svou uměleckou a lidskou hodnotou přetrvává.