AKADEMICKÝ SOCHAŘ IVAN ZÁLESKÝ - KALENDÁŘ 2020 - PLASTIKY

AKADEMICKÝ SOCHAŘ IVAN ZÁLESKÝ - KALENDÁŘ 2020 - PLASTIKY
24. 10. 2019 20.00

V případě zájmu zakoupení Kalendáře pro rok 2020 s reprodukcí autorových děl nás kontaktujte na : 

info@ivanzalesky.eu

PODĚKOVÁNÍ – BUCKINGHAM PALACE, GB

PODĚKOVÁNÍ – BUCKINGHAM PALACE, GB
27. 2. 2019 20.30

Velice si vážíme a děkujeme kanceláři Buckinghamského paláce i britské panovnici Její královské Výsosti Alžbětě II. za seznámení se s vybranými díly akademického sochaře Ivana Záleského i laskavou odpověď, které se nám od Jejího Veličenstva dostalo.

Je nám velikou ctí....

 

PAVEL ŠPORCL – NICCOLÒ PAGANINI – IVAN ZÁLESKÝ – POCTA MISTRŮM

PAVEL ŠPORCL – NICCOLÒ PAGANINI – IVAN ZÁLESKÝ – POCTA MISTRŮM
6. 12. 2018 19.00

Mistrovství umění výtvarného a hudebního našlo své pojítko díky plastice Paganini II. Je nám velikou ctí, že toto dílo nyní náleží houslovému virtuózovi panu Pavlu Šporclovi, jehož hudební repertoár je mj. věnován tomuto význačnému italskému houslistovi a hudebnímu skladateli. 

http://www.ivanzalesky.eu/dilo/223/paganini-ii

(foto: houslový virtuóz Pavel Šporcl, manažerka akad. sochaře Barbora Navrátilová)

V tento čas adventní přejeme do nového roku mnoho zdraví, pracovních úspěchů a nezapomenutelných okamžiků s krásou umění obou mistrů.

http://www.ivanzalesky.eu/pavel-sporcl-niccolo-paganini-ivan-zalesky-pocta-mistrum

 

KALENDÁŘ 2019 V ARCHIVU NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

KALENDÁŘ 2019 V ARCHIVU NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR
5. 12. 2018 22.00

Jsme velice rádi, že zájem o Kalendář 2019 akademického sochaře Ivana Záleského projevila i Národní knihovna ČR se sídlem v Praze, kde bude kalendář archivován.

 

 

AKADEMICKÝ SOCHAŘ IVAN ZÁLESKÝ - KALENDÁŘ 2019 - OBRAZY

AKADEMICKÝ SOCHAŘ IVAN ZÁLESKÝ - KALENDÁŘ 2019 - OBRAZY
3. 11. 2018 13.04

V případě zájmu zakoupení Kalendáře pro rok 2019 s reprodukcí autorových děl nás kontaktujte na : 

info@ivanzalesky.eu

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - KAMPUS

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - KAMPUS
2. 11. 2018 22.36

Na počátku listopadu byla úspěšně instalována dvě díla ze zakoupené kolekce mistrových děl v Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Dílo „Kniha života“  bylo umístěné do moderního interiéru Vědecké knihovny UJEP. Druhé dílo „Závoj“ bylo instalováno do prostoru Červené auly UJEP-.

http://www.ivanzalesky.eu/dilo/381/zavoj

http://www.ivanzalesky.eu/dilo/380/kniha-zivota