foto - do sekce autor

Ivan Záleský se narodil 9.8.1948 ve Varnsdorfu. V letech 1963-1966 působil na Sochařsko-kamenické škole v Hořicích a poté byl pro výjimečný talent přijatý z 3. ročníku v Hořicích na Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval pod vedením prof. Karla Lidického (1966-1972).

Autor se ve své tvorbě zaměřuje především na figurální plastiku za použití základních materiálů, kterými jsou bronz, cín, vosk, dřevo, kámen. Z hlediska tématického zpracování převládá motiv rodiny, partnerství, mytologických postav a především širokospektré ztvárnění ženského těla.

Ivan Záleský se rovněž věnuje kresbě a malbě. V jeho malířské tvorbě převládají polokresby, poloreliéfy za použití vosku, textilu, tuše či vegetace. Obrazy jsou z převážné části kombinací kresby a plastiky. Trojrozměrnost autorových obrazů logicky vyplývá z jeho sochařského umění.

Kresba, které se autor věnuje, je základem pro jeho celoživotní sochařskou tvorbu.

Ivan Záleský se účastnil mnoha výstav pořádaných Svazem českých výtvarných umělců a Unií umělců (Oblastní galerie v Litoměřicích, Liberci, Náchodě, Olomouci, ČFVU). Jeho díla jsou zastoupená v mnoha privátních sbírkách po celém území České republiky, Slovensku, Belgii, Lucembursku, Švýcarsku, Francii, Německu, Dánsku, Norsku, Itálii i USA.

Svou originalitou je tvorba Ivana Záleského nedílnou součástí výjimečných architektonických počinů, zahrad a v neposlední řadě měst, škol a kulturních budov. Každé mistrovo dílo je nabízené jako originální kus, přičemž se jedná o již zhotovené dílo či dílo na zakázku.

U kovových plastik provádí odlévání a následné cizelování a patinu autor sám, jedná se tak o jedinečný autorský odlitek.

Díla jsou vytvářena v jednom provedení a autor tak vždy vytváří jedinečný originál.

Sochařská i malířská tvorba Ivana Záleského nabízí z hlediska jejího zpracování zcela originální pohled na základní atributy bytí, přičemž autorovo unikátní zpracování rozmanitých motivů za použití elementárních přírodních materiálů podtrhuje přirozenou a zároveň až mystickou podstatu děl i autora samého.

Tvorba Ivana Záleského naplňuje celkový význam výtvarného umění a zanechává tvůrčí i duchovní odkaz všem, kteří mají jeho díla ve své sbírce.

Samostatné a kolektivní výstavy:

1974 – Galerie mladých v Mánesu Praha (autorská) 1974/03/06-1974/04/07

1974 – Muzeum Rumburk

1975 – Malá výstavní síň Liberec (autorská) 1975/06/05-1975/06/27

1976 – Galerie Zlatá lilie Praha

1978 – Galerie výtvarného umění Roudnice nad labem

1978 – Výstavní síň v Mánesu Praha

1979 – Výstavní a koncertní síň Bedřicha Smetany Ústí nad Labem

1980 – Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice

1981 – Muzeum Rumburk

1982 – Galerie Vincence Kramáře Praha

1982 – Galerie Duchcov

1983 – 5+5 severočeských a jihomoravských výtvarníků, Krajské muzeum Teplice

1983 – Oblastní galerie Liberec, Člověk a svět. Mladá figurální tvorba

1984 – Galerie Václava Špály Praha

1984 – 5+5 severočeských a jihomoravských výtvarníků, Dům umění města Brna

1985 – Dom kultúry Bratislava 

1985 – Galéria Miloša Alexandra Bazovského Trenčín

1985 – Přehlídka československého výtvarného umění Praha

1985 – Přehlídka českoslovesnkého výtvarného umění Bratislava

1986 – Galerie E. Filly Ústí nad Labem

1988 – Galerie Most, Muzeum Děčín, Muzeum Rumburk

1990 – Kolekce drobných plastik na Všeobecné výstavě v Praze 

1990 – Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice

1991 – Společná výstava s malířem Otou Nalezinkem a grafikem Milanem Janáčkem na zámku v Bourglinstru Lucembursko

1992 – Galerie Díla Teplice

1995 – Společná výstava s malířem Otou Nalezinkem, Galerie Spiren Lucembursko

1996 – Atrium městské knihovny Rumburk

1997 – Galerie Hefaistos Děčín

1998 – Bücherkasten Lucembursko

2000 – DK Rumburk – Výstava děl skupiny umělců galerie Hefaistos

2002 – II.Salon českých, moravských, slezkých malířů a sochařů Litoměřice

2005 – Galerie zámek Děčín

2007 – Galerie Bücherkasten Lucembursko (s malířem O.Nalezinkem)

2013 – DK Rumburk (autorská)

2018 – Zahradní výstava Rumburk (autorská)

2020 – Galerie Dolní brána Prachatice (společná výstava otce a dcery)

 

Bibliografické údaje, knihy, encyklopedie, slovníky, dokumenty:

1974 – Umělecké dílo zapomíná, Ivan Záleský

1974 – Ivan Záleský: Plastiky 

1975 – Autorský katalog, Ivan Záleský

1978 – Mladí čeští sochaři, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. Praha   http://abart-full.artarchiv.cz/dokumenty.php?IDdokumentu=2356#all

1978 – Kolektivní katalog, Severočeští výtvarníci

1979 – Kolektivní katalog, Nové obrazy, plastiky a grafika

1980 – Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. Praha

1980 – Kolektivni katalog, Přehlídka československého výtvarného umění 1980

1983 – Sochař Ivan Záleský (Z ateliérů mladých autorů), Výtvarná kultura

1983 – Kolektivní katalog, Člověk naší doby v životě a práci

1983 – Kolektivní katalog, 5+5 severočeských a jihomoravských výtvarníků

1984 – Články v českých časopisech, Svazek 32,Vydání 1–6, Národní knihovna v Praze

1985 – České výtvarné umění v architektuře 1945-1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. Praha

1985 – Kolektivní katalog, Vyznání života a míru

1985 – Kolektivní katalog, Súčasná československá komorná plastika

1988 – Autorský katalog, Sochy

1989 – Vývojové perspetivy českého výtvarnictví 80.let, Umění

1989 – Umění, svazek 37, Československé akademie věd., 1989

1990 – Kolektivní katalog, 45 let výtvarného umění Severních Čech 1945-1990

1999 – Výtvarné Ústí (Kronika výtvarného života v Ústí nad Labem ve 20.století 1918-1998), Město Ústí nad Labem

2002 – Kolektivní katalog, II.salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů

2010 – Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W-Ž)

2018 – Archiv sbírky Národní knihovny České republiky, grafický dokument - autorský Kalendář 2019

 

Působení, členství:  

1972-1990  Český fond výtvarných umělců (ČFVU)

1990-2010  Unie výtvarných umělců ústecké oblasti (UVU)

od 2017       Spolek sochařů České republiky   http://spolek-socharu.cz/