PAVEL ŠPORCL – NICCOLÒ PAGANINI – IVAN ZÁLESKÝ – POCTA MISTRŮM

6. 12. 2018 19.00

Mistrovství umění výtvarného a hudebního našlo své pojítko díky plastice Paganini II. Je nám velikou ctí, že toto dílo nyní náleží houslovému virtuózovi panu Pavlu Šporclovi, jehož hudební repertoár je mj. věnován tomuto význačnému italskému houslistovi a hudebnímu skladateli. 

http://www.ivanzalesky.eu/dilo/223/paganini-ii

(foto: houslový virtuóz Pavel Šporcl, manažerka akad. sochaře Barbora Navrátilová)

V tento čas adventní přejeme do nového roku mnoho zdraví, pracovních úspěchů a nezapomenutelných okamžiků s krásou umění obou mistrů.

http://www.ivanzalesky.eu/pavel-sporcl-niccolo-paganini-ivan-zalesky-pocta-mistrum