AKADEMICKÝ SOCHAŘ IVAN ZÁLESKÝ - KALENDÁŘ 2022 - DÍLA

AKADEMICKÝ SOCHAŘ IVAN ZÁLESKÝ - KALENDÁŘ 2022 - DÍLA
20. 10. 2021 22.05

V případě zájmu zakoupení Kalendáře pro rok 2022 s reprodukcí autorových děl nás kontaktujte na : 

info@ivanzalesky.eu

IVANA ZÁLESKÁ

IVANA ZÁLESKÁ
7. 5. 2021 21.18

IVANA ZÁLESKÁ

a její tvorba představují rodinnou uměleckou paralelu. Umění svého otce, které se pro ni stalo platformou pro svou tvorbu, zdobí její  láska k přírodě šumavské krajiny, ve které v posledních letech žije a v níž nalézá štěstí, energii, harmonii a  inspiraci. Z její tvorby čiší nejenom vysoká umělecká hodnota, kterou díky svému otci dodnes čerpá, ale i něha a emoční hloubka pramenící z její ženské křehkosti a empatie. Ačkoli se její díla mohou na první pohled zdát svým ztvárněním odlišná, je v nich patrná otcova stopa mentorská, přičemž dominantou obou umělců zůstává ryzí esence poctivé tvůrčí práce, křehkost a srdce.

https://www.ivanazaleska.eu/

AKADEMICKÝ SOCHAŘ IVAN ZÁLESKÝ - KALENDÁŘ 2021 - SOCHY

AKADEMICKÝ SOCHAŘ IVAN ZÁLESKÝ - KALENDÁŘ 2021 - SOCHY
8. 10. 2020 20.21

V případě zájmu zakoupení Kalendáře pro rok 2021 s reprodukcí autorových děl nás kontaktujte na : 

info@ivanzalesky.eu

AKADEMICKÝ SOCHAŘ IVAN ZÁLESKÝ - KALENDÁŘ 2020 - PLASTIKY

AKADEMICKÝ SOCHAŘ IVAN ZÁLESKÝ - KALENDÁŘ 2020 - PLASTIKY
24. 10. 2019 20.00

V případě zájmu zakoupení Kalendáře pro rok 2020 s reprodukcí autorových děl nás kontaktujte na : 

info@ivanzalesky.eu

PODĚKOVÁNÍ – BUCKINGHAM PALACE, GB

PODĚKOVÁNÍ – BUCKINGHAM PALACE, GB
27. 2. 2019 20.30

Velice si vážíme a děkujeme kanceláři Buckinghamského paláce i britské panovnici Její královské Výsosti Alžbětě II. za seznámení se s vybranými díly akademického sochaře Ivana Záleského i laskavou odpověď, které se nám od Jejího Veličenstva dostalo.

Je nám velikou ctí....

 

PAVEL ŠPORCL – NICCOLÒ PAGANINI – IVAN ZÁLESKÝ – POCTA MISTRŮM

PAVEL ŠPORCL – NICCOLÒ PAGANINI – IVAN ZÁLESKÝ – POCTA MISTRŮM
6. 12. 2018 19.00

Mistrovství umění výtvarného a hudebního našlo své pojítko díky plastice Paganini II. Je nám velikou ctí, že toto dílo nyní náleží houslovému virtuózovi panu Pavlu Šporclovi, jehož hudební repertoár je mj. věnován tomuto význačnému italskému houslistovi a hudebnímu skladateli. 

http://www.ivanzalesky.eu/dilo/223/paganini-ii

(foto: houslový virtuóz Pavel Šporcl, manažerka akad. sochaře Barbora Navrátilová)

V tento čas adventní přejeme do nového roku mnoho zdraví, pracovních úspěchů a nezapomenutelných okamžiků s krásou umění obou mistrů.

http://www.ivanzalesky.eu/pavel-sporcl-niccolo-paganini-ivan-zalesky-pocta-mistrum