Výtvarné umění ... architektura

16. 9. 2017 00.13

Umělecká díla akademického sochaře Ivana Záleského  tvoří díky své kráse a originalitě symbiózu s moderní architekturou navrženou architektonickým ateliérem RG architects studio s.r.o. 

Pro umělecká díla (plastiky, obrazy) architekt vytipuje vhodné pozice už při samotném návrhu a zakomponuje je do vizualizací interiéru, nebo je možné přímo zprostředkovat vytvoření takového díla. Tím získává investor reálnou představu o tom, jakým způsobem budou interiéry jeho budoucího domu vypadat.

Originální umělecká díla Ivana Záleského jsou zhotovená vždy v jediném kuse, a proto díky nim získává i prostor, ve kterém jsou díla umístěná, statut jedinečnosti a originality.

Umění od dávné historie nese moc okouzlit a kultivovat prostor. Z tohoto důvodu je spolupráce obu ateliérů výjimečná a přináší skvělou šanci vytvořit unikátní domov.

Ukázky plastik je možné spatřit přímo v prostorách RG architects studia                                                     www.rgarchitects.cz