Obřadní síň, Městský úřad Rumburk

29. 8. 2018 22.18

Počínaje dnešním dnem dílo „Dvojice“ zdobí Obřadní síň Městského úřadu v Rumburku. Instalaci díla přihlížel i sám autor. Veliké díky patří jemu za vytvoření uměleckého skvostu, panu starostovi a dalším zástupcům rady města, kteří celý projekt podpořili a pomohli zrealizovat.

http://www.ivanzalesky.eu/dilo/245/dvojice